5 tips till dig som är redo att starta eget företag
PuBLISHED 17 FEBRUARY 2023
Många drömmer någon gång i livet om att starta eget, men få vet i vilken ända de ska börja och vågar därför sällan ens försöka. Att starta ett eget och helt nytt företag är både dyrt och krävande, och det krävs mycket mer än en bra idé för att faktiskt lyckas bryta sig in på marknaden och bli lönsam. Detta inlägg riktar sig till dig som är redo att ta steget och bli egenföretagare.

Vi har brutit ned det annars alarmerande åtagandet att starta eget till 5 lättillgängliga steg, från det initiala idéstadiet hela vägen till lansering och vidare, med förhoppningen att leda dig och ditt spirande företag i rätt riktning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1. Definiera din idé – vad, varför och för vem
2. Genomför grundlig marknadsundersökning
3. Utveckla din affärsplan
4. Slå fast en budget och börja resa kapital
5. Ta hjälp av en venture studio

1. Definiera din idé – vad, varför och för vem

Om du redan nu har börjat fundera på att starta eget är sannolikheten stor att du redan vet på ett ungefär vad det är du vill sälja, vare sig det rör sig om en produkt eller en tjänst. Eller så kanske du åtminstone har en bild av vilken marknad du vill komma in på. Det är minst lika vanligt att ha en självklar affärsidé redan från början som det är att underhålla flera, eller ingen alls. Oavsett vilket idéstadium du befinner dig i är det alltid viktigt att få ner dina tankar på papper för att på så vis börja ge din företagsidé en tydlig struktur och mer kött på benen.

En bra start är att göra en snabb sökning på redan befintliga produkter och tjänster inom din tilltänkta bransch. Titta på vad dina blivande konkurrenter gör rätt och vad de gör fel, och lägg särskilt fokus på det du tror att du kan göra bättre. Utifrån detta kan du sedan slå fast exakt vad det är ditt företag ska sälja, varför din produkt eller tjänst kan konkurrera ut redan existerande lösningar på marknaden, och vem som är din tilltänkta konsument. Koppla sedan samman dina och ditt företags personliga varför – varför har vi valt att bygga denna lösning? – med det marknadsspecifika varför – varför saknas det en lösning på detta problem? – och du har framför dig en gedigen affärsidé redo för utveckling.

2. GENOMFÖR GRUNDLIG MARKNADSUNDERSÖKNING

Att undersöka din tilltänkta marknad är absolut avgörande i det initiala arbetet av att starta eget bolag. Med marknadsundersökningar kan du få en bättre förståelse för huruvida det finns goda chanser för din affärsidé att utvecklas till ett framgångsrikt företag, eller om det är hög tid att återvända till ritbordet och klura ut nya lösningar. Istället för att tvingas lära dig av dina misstag vid ett senare, mer kritiskt tillfälle kan du utifrån dina undersökningar redan från start värdera marknadsegenskaper såsom mättnad, styrkor och svagheter, potentiella hinder och osynliga hot, och anpassa din affärsutveckling därefter.

Men framför allt hjälper marknadsundersökningen dig att förstå ditt förtags konsumenter – deras preferenser, deras behov, deras beteende – vilket i sin tur hjälper dig att särskilja din produkt eller tjänst från dina konkurrenters lösningar. När du lär dig förstå dina kunders verkliga behov och levererar skräddarsydda lösningar för att uppfylla dessa behöver du aldrig oroa dig över huruvida ditt företag skapar värde eller inte.

Det finns många metoder för att genomföra en marknadsundersökning, och vilken du väljer bör alltid grundas i just din bransch och produkt eller tjänsts specifika behov och förutsättningar. Enkätundersökningar är mycket omfattande och genererar därför en stor mängd data, och går att adaptera i oändlighet – men de är också dyra och tidskrävande, och ibland direkt missvisande om de genomförs på fel sätt. Fokusgrupper är ofta mer begripliga och lättmanövrerade, men generar istället mindre data. För digitala produkter och tjänster är en grundlig SEO-analys baserad på offentlig data ett ypperligt tillvägagångssätt, men lider istället brist på den mänskliga faktor som kan vara avgörande i utformandet av din affärsplan.

3. UTVECKLA DIN AFFÄRSPLAN

En affärsplan är på många sätt själva grunden till ditt företag – en färdplan som hjälper dig att strukturera, driva och expandera din verksamhet. En genomarbetad affärsplan guidar dig och dina medarbetare genom affärsutvecklingens nyckelelement, från idéfas hela vägen till lansering och vidare. Den kan dessutom fungera som en garanti i förhandlingar med potentiella investerare eller nya delägare – ett skriftligt bevis på att en investering i ditt företag med stor sannolikhet leder till avkastning.

De flesta affärsplaner kan delas in i två kategorier: traditionella affärsplaner och lean startup. Av de två är den förstnämnda klart vanligare, med en standardiserad struktur och fokus på detalj och precision. Lean startup-modellen är i kontrast till detta en data- och experimentdriven metod med syfte att stegvis öka lärandet om kund och marknad för att så snabbt som möjligt uppnå så kallad product/market fit, samtidigt som finansiella risker begränsas. För nystartade företag där ambitionen är att bryta sig in på marknaden menar många att lean startup-metoden (åtminstone initialt) är ett både effektivt och sparsamt tillvägagångssätt, men det är inte ett helt riskfritt alternativ, särskilt inte om du planerar att ta in riskkapital från investerare. I sådana förhandlingar kan en traditionell affärsplan komma väl till hands tack vare dess detaljstyrning och helhetssyn.

4. SLÅ FAST EN BUDGET OCH BÖRJA RESA KAPITAL

Att starta eget företag kostar pengar, det är sedan gammalt. Med en affärsplan på plats borde du ha en ungefärlig uppfattning om exakt hur mycket pengar det kommer kosta, och hur du har tänkt finansiera dessa kostnader. Om du inte redan sitter på ett kapital sedan innan kommer du behöva antingen låna pengar eller resa kapital genom externa investerare. En vanlig anledning till att startups misslyckas är att pengarna tar slut innan affären hunnit bli lönsam, så det är sällan en dålig idé att överskatta mängden startkapital du behöver – så länge du har en stabil budget på plats och följer din affärsplan kommer avkastningen täcka det investerade kapitalet, och förhoppningsvis mer än så.

Det finns många olika sorters investerare att vända sig till om du vill resa kapital till ditt nystartade företag. Riskkapitalister tar stora risker när de gör investeringar med en förhoppning om att få stor avkastning på investeringen inom några år, och upprätthåller sitt inflytande över startup-bolaget genom aktieinnehav. Affärsänglar är privatpersoner som satsar pengar och kunskap i nystartade, lovande företag och sitter ofta på lång erfarenhet av att själva driva eget. Dessa investerare satsar ofta lite lägre belopp än riskkapitalister och ses därför mer som ett komplement till en större kapitalanförskaffning. Den stora fördelen med att tidigt få in en affärsängel är att dennes tidigare erfarenheter och kunskapsbas gör ditt företag mer attraktivt för framtida investerare. Det tredje och allt mer populära alternativet är att ingå partnerskap med en venture studio – företag som gör det till sin business att bygga och investera i nya företag enligt en bevisat framgångsrik och återupprepande affärsmodell.

5. TA HJÄLP AV EN VENTURE STUDIO

Att starta eget kan kännas väldigt ensamt och överväldigande, även med ett gäng investerare i ryggen. Allt oftare vänder sig startups och scaleups till så kallade venture studios för rådgivning, expertis och pålitlig kapitalanförskaffning, med mycket goda resultat.

Till skillnad från inkubatorer och traditionella riskkapitalbolag är venture studions huvudsyfte att bygga nya företag från grunden. Detta innebär ett djupare engagemang – ett ‘medgrundarskap’ – där venture studions interna resurser förblir operativa i företagsbyggandet under dess mest kritiska faser. En venture studio har som huvudsakligt fokus att utveckla snabba och effektiva processer kring hur nya produkter och tjänster skapas och testas och stödjer dessa processer med sitt kontaktnät, tekniska verktyg, områdesspecifik expertis och mångsidiga team. Som ett resultat av att venture studion startar och utvecklar flera bolag parallellt under en relativt kort tidsperiod kan resurserna och arbetsprocesserna som används optimeras och återanvändas för framtida projekt. Detta leder i sin tur dels till både tids- och resursbesparingar, dels att slutprodukten uppvisar betydligt högre kvalitet.
Levels venture studio model
Med stöd från Levels venture studio får du som egenföretagare tillgång till ett skalbart utvecklingsteam som säkrar att din startup levererar förstklassiga kundupplevelser genom digitala plattformar och produkter och tjänster. Design och utveckling av digitala produkter och tjänster utgör själva kärnan i vårt erbjudande, och med en entreprenöriell expertis som sträcker sig över decennier är vi ett självklart val för dig som vill bygga framtidens digitala lösningar. Vi skiljer oss från andra startuplösningar såsom inkubatorer och acceleratorer genom att dela både risk och avkastning med våra kunder och partners – vi finns vid din sida hela vägen från att spåna initiala idéer genom uppskalning och tillväxt till att du är redo att göra entré på marknaden som en fullfjädrad organisation. I alla våra samarbeten återfinns ett orubbligt fokus på strategisk affärsutveckling genom digital transformation och rörliga samarbetsprocesser rotade i digital expertis.
nyfiken? kontakta oss

MORE ARTICLES & INSIGHTS

Read about femtech
FEMTECH – WHEN ROI AND IMPACT UNITE
FemTech is booming, and the number of companies offering digital solutions tailored to womens' health is growing steadily. (article in Swedish)
Read about investing in early stages
INVESTING IN EARLY-STAGE VENTURES
Together with SEB, we created a special edition Bite-Size Insights series in which we meet up with experts who share their thoughts, advice, and recommendations about investing in early-stage companies.  (article in Swedish)
Read about equality and equity
5 REASONS TO WORK WITH A VENTURE STUDIO
In the age of digital and technological revolution, you’ll find that innovation is what drives the majority of your business decisions. Recently, the business model known as the venture studio has quickly established itself as the dominant start-up ecosystem on the market – and for good reason. Read on to learn about the many advantages of working with a venture studio.
interested in finding out more about what we DO?
Hit us up today and we will tell you all about it!
Get in touch