Att växa tillsammans – En fallstudie om agila samarbeten som dubblar resultaten
PuBLISHED 5 Mars 2020
Det var i början av år 2018 som Peder Berge, grundare och VD för Payer, tillsammans med sitt team fick kännedom om Levels både breda och djupa kompetens inom allt som har med digitala produkter att göra, samt den dynamiska affärsmodellen som tillåter för djupare partnerskap.
Payer som hade sin start år 2007 och sedan sakta vuxit in i marknaden för betallösningar riktat mot privatpersoner gjorde ett avgörande val, då teamet med all sin erfarenhet identifierat en öppning på marknaden för digitala betalningslösningar för företag och mellan företag.
Denna så kallade “pivot” skulle kräva enorma resurser och utökat manskap med specifik expertis. Och det var där Levels kom in.
“I vår övergång behövde vi skapa ett helt nytt system, vilket medför stor osäkerhet, men tack vare Levels hjälp med utveckling och design gick skiftet till B2B så bra som det möjligen kunnat gå.”
- Peder Berge
Levels såg stor potential i Payer och beslutade sig därför att investera i företaget. Det blev början på ett partnerskap som successivt växte sig större i och med att båda företag fortsatte expandera.
Till en början bidrog Levels med två utvecklare som initierade arbetet med ett nytt och innovativt API. Genom den unikt designade modulära betallösningen som växte fram kunde Payer enkelt skapa stöd för flexibla betalströmmar som hittills inte varit möjligt inom B2B. Idag ökar antalet kundförfrågningar i takt med att e-handelsmarknaden för företag växer och att namnet Payer blir mer välkänt.
Sedan partnerskapet inleddes 2018 har Payer stigit mer än två gånger i värde och värderas idag till 122 MSEK. Jämförbara värderingar visar på fortsatt ökning under de närmsta åren och Payer räknas som en av de stora utmanarna till etablerade aktörer inom digitala betallösningar.
Partnerskapet har idag vuxit till sju utvecklare från Levels och via nätverket STACC har Payer kunnat göra ytterligare tre anställningar. Även företagets CTO anslöt tack vare en rekommendation från Levels nätverk.
Den visuella identiteten och användarupplevelsen har också genomgått en större omarbetning tack vare Levels kreativa design-team med kompetens inom bland annat varumärkesidentitet, UX och UI. Nu återstår en ny webb som speglar det snabbt växande företaget, och denna är för tillfället under konstruktion.

MORE FROM OUR PROJECTS & CLIENTS

THE ELLA APP LAUNCHES
The Ella app goes live! It's a completely new digital service aiming to transform the maternity care space as we know it - with quality-ensured, medically proven, and CE-marked digital care for women by women. (article in Swedish)
THE RISING SAAS STAR
Revolutionizing user research one feedback at a time. (article in Swedish)
LAUNCHING VOGUE SCANDINAVIA
Levels teams up as a tech partner with Martina Bonnier to develop a digital platform at the forefront of technology. (article in Swedish)
interested in finding out more about what we DO?
Hit us up today and we will tell you all about it!
Get in touch