FemTech – när avkastning och impact går hand i hand
PuBLISHED 13 July 2021
FemTech är ett område på stark frammarsch och antalet bolag som erbjuder digitala lösningar anpassade för kvinnors hälsa växer i snabb takt. Investerarnas intresse för området har också ökat lavinartat de senaste åren mot bakgrund av ett antal entreprenörer och tjänster som gått i bräschen och givit området en välförtjänt större synlighet och exponering. Den underliggande efterfrågan är omfattande, vilket erbjuder både värdeskapande och impactdrivande investeringsmöjligheter.
Idag trendar termen FemTech urstarkt och flera startups som riktar sig till kvinnors behov, särskilt inom hälsa, har vuxit till några av de hetaste bolagen på marknaden. Områden där innovativa lösningar nu växer fram, inkluderar bland annat fertilitet, graviditet, menstruation, menopaus och klimakteriet med fokus på såväl medicinsk diagnostik och kartläggning som råd för välbefinnande och hälsa i vardagen.

En historiskt försummad marknad med enorm potential

För inte så länge sedan var dock diskussionen kring frågor gällande kvinnors hälsa präglad av ett visst socialt stigma och bristande kunskap, bland annat till följd av kvinnors underrepresentation i medicinska studier. Så har det länge sett ut inom hela det område som benämns som life sciences, vilket ger en förklaring till varför bolag som tillgodoser kvinnors hälsobehov, endast utgör en marginell del av det globala techområdet, trots att kvinnor representerar halva jordens befolkning.
Enligt PitchBook så genererade Femtech-industrin drygt 800 mUSD i intäkter under 2019 och drog in knappa 600 mUSD i VC-investeringar. Detta kan jämföras med de mer än 8 miljarder USD som Uber reste i sin IPO samma år. Men i takt med att det blir allt fler bolag som fokuserar på att både lösa och normalisera kvinnors hälsoproblem, så har det också lett till ett ökat intresse bland investerare. Potentialen är enorm med såväl en stark efterfrågan som köpkraft bland världens kvinnor och marknaden förväntas nu växa snabbt under kommande år.
"Femtech är otroligt spännande både som investeringsmöjlighet men också som exempel på när avkastning och impact går hand i hand", säger Tulle Edman, General Partner hos Levels Venture.

Ella - ett svenskt FemTech-bolag att hålla ögonen på

Ett bolag som sticker ut bland den nya generationen av FemTech-bolag är Ella, en digitalt baserad tjänst som ordinerar råd och program som förebygger och behandlar de vanligaste hälsoproblemen hos blivande och nyblivna mammor. Genom Ella får kvinnor stöd i form av explicita och individanpassade råd och program skapade av fysioterapeuter, dietister, gynekologer och psykologer utifrån kvinnans behov, önskemål och situation.
Nyligen valdes Ella ut i stark konkurrens med en rad andra tidiga bolag, för att delta i SEB Innovation Forum samt Vaams “60 second pitch” och intresset från investerare har så här långt varit överväldigande.
"Stars are aligned! Timingen på marknaden sammanfaller med min stora passion i livet, vilket är helt otroligt roligt. Jag är övertygad om att Ella kommer att vara en del av den framtid man jobbar för inom mödravården, där kvinnorna får en mer individanpassad vård och där kvalitativt arbete för prevention premieras framför sjukvård", berättar Emelie Hollsten, Vd och grundare av Ella.

MORE ARTICLES & INSIGHTS

INVESTING IN EARLY-STAGE VENTURES
Together with SEB, we created a special edition Bite-Size Insights series in which we meet up with experts who share their thoughts, advice, and recommendations about investing in early-stage companies.  (article in Swedish)
AMPLIFYING AFRICA
Afripods is a pan-African podcasting platform based in Nairobi, Kenya, with the vision of bringing the voices of Africa to the global masses. (article in Swedish)
WHAT WE LEARNED ABOUT EQUITY
Touched by the fight for equality across the world, we initiated a self reflection to understand the part we play in creating long-lasting change for the better. (article in Swedish)
interested in finding out more about what we DO?
Hit us up today and we will tell you all about it!
Get in touch