ATT INVESTERA I ONOTERADE BOLAG – NY MINISERIE AV LEVELS I SAMARBETE MED SEB

May 4, 2021

Intresset för investeringar i tidiga svenska bolag är rekordstort och redan i mars uppgick investeringarna till mer än hälften av helåret 2020. Trots det finns det fortfarande en osäkerhet hos många privata investerare när det gäller investeringar i onoterade bolag. Därför släpper nu Levels i samarbete med SEB en miniserie bestående av fyra delar, där några som har stor erfarenhet inom området delar med sig av sina tankar, råd och tips.

Sverige med sin långa historia av entreprenörskap och innovationer har lyckats etablera ett starkt ekosystem för att grunda och växa nya bolag där Stockholm har blivit en av världens främsta platser för startups, inte minst inom teknik, hälsa och digitalisering. Det finns en otrolig innovationskraft och idérikedom som genererar många nya och lovande bolag varje år och möjligheterna att investera är därför både stora och unika, men med det finns förstås också risker att identifiera och undvika när det kommer till den här typen av investeringar.

För att belysa riskerna men också lyfta fram möjligheterna så har därför Levels i samarbete med SEB tagit fram en miniserie som är ämnad att beröra och skapa intresse genom fyra kortare intervjuer med investerare, entreprenörer och intraprenörer. De berättar dels om sitt eget intresse för att investera i onoterade bolag, hur de går tillväga inför en potentiell investering, men också om varningsflaggor att hålla utkik efter och andra råd och tips för att minimera risk och öka möjligheterna att lyckas.

I de fyra avsnitten får vi möta Fredrik Josefsson som är Head of Entrepreneurs & High Growth inom SEB, Åsa Otterlund som är Partner på Burro Advisors samt Venture Partner åt Race Craft Holding, Malin Bäcklund som är Vd för MOOR Holding AB, och Per Spångberg som är grundare och Vd för Levels Group.

MÖJLIGHETER TILL STÖRRE INFLYTANDE OCH ENGAGEMANG

Under intervjuerna återkommer de till möjligheten att få bidra med och dra nytta av specifika kunskaper och erfarenheter som en särskiljande möjlighet när det gäller tidiga bolag. Dessutom har den som investerar i onoterade bolag också större möjlighet till inflytande och engagemang, jämfört med noterade och mer mogna företag.

"Genom att investera i tidiga faser, får du unika möjligheter att vara med och bygga nya bolag, produkter och tjänster. Du kan få vara med och lösa svåra problem på helt nya och mer effektiva sätt, där det ofta behövs både ett stort mått av kreativitet och nyfikenhet, men också kunskap och erfarenhet. Förutom finansiell avkastning är man dessutom ofta med och skapar ‘impact’, det vill säga samhällsnytta bortom själva avkastningen. Så det finns verkligen många och starka skäl till att vara med och engagera sig", säger Per Spångberg, grundare och Vd för Levels Group.

BYGG TRYGGHET OCH KUNSKAP SUCCESSIVT

Fredrik Josefsson som är expert på entreprenörskap och tillväxt, driver i sin roll inom SEB, matchmaking-plattformen Innovation Forum. Han ser ett starkt intresse bland bankens kunder att investera och engagera sig i startups, men också en viss osäkerhet kring hur man ska gå tillväga. Han menar dock att det inte alls behöver vara så komplicerat som det kanske verkar.

"För många handlar det om att stanna upp och reflektera över hur man tagit sig dit man är idag och är man sen redo att investera rent ekonomiskt, så har man ofta byggt både tillräckliga och värdefulla erfarenheter under resans gång. Det handlar väldigt mycket om att återanvända den kunskap man redan besitter", förklarar Josefsson.

Det finns en utbredd missuppfattning om att entreprenörskap och att investera i nya idéer fungerar likt en form av magi, där man plötsligt springer på något helt unikt som sedan lika plötsligt slår stort. Både Spångberg och Josefsson menar att det snarare handlar om tålamod, mängder av hårt arbete, att ta hjälp av andra och våga riskera att misslyckas, men också att tro på sin övertygelse och att testa sig fram.

"Våga testa. Det handlar inte om att försöka hitta den där mikroskopiska spjutspetsen någonstans utan snarare om att våga och ta sig tid att engagera sig i den här typen av verksamheter. För ju mer du engagerar dig, desto mer erfaren och framgångsrik blir du i dina investeringar", avslutar Josefsson.

Alla fyra delar av miniserien finns att se i Levels sociala kanaler; LinkedIn, Facebook och Instagram.

More articles & INsights

No items found.