DIGITALA VÅRDTJÄNSTEN ELLA VILL MINSKA SJUKSKRIVNINGAR BLAND KVINNOR — LANSERAR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

February 9, 2023

Den digitala vårdtjänsten Ella breddar sitt värdeerbjudande och erbjuder nu företagshälsovård. Det nya erbjudandet lanseras för att förbättra kvinnors mående på arbetsplatsen, under och efter graviditet.


Ella har hjälpt hundratals kvinnor sedan lanseringen sommaren 2022. Den CE-märkta digitala vårdtjänsten erbjuder vård från psykologer, dietister och fysioterapeuter som hjälper till att förebygga eller behandla vanliga fysiska och mentala besvär som kan uppstå innan, under och efter en graviditet


— Lanseringen var en succé det mest fantastiska är att mer än 90 procent av användarna uppger signifikanta förbättringar i måendet efter sin behandling, berättar Frida Johnson, medgrundare och verksamhetschef för Ella.

I appen får användarna tillgång till personliga fysioterapeuter, psykologer och dietister inriktade på kvinnohälsa som följer användaren via videobesök, chatt och individuellt anpassade vårdprogram samt en stor kunskapsbank med kvalitetssäkrad information.


— Försäkringskassan rapporterar att fler kvinnor är sjukskrivna än män. Vi vill bryta det mönstret och erbjuder därför ett vårdpaket som syftar till att förbättra kvinnors hälsa relaterat till arbetsplatsen och samtidigt minska de negativa konsekvenserna som följer med sjukskrivning för en redan utsatt grupp, säger Emelie Hollsten, VD och medgrundare av Ella.


Med en omsättning på ca 4 miljarder är den svenska företagshälsovården en viktig pusselbit när det gäller att erbjuda jämlika vårdmöjligheter som Ella nu ser fram mot att utforska.

— Jag är övertygad om att Ella kommer vara en del av den framtid man jobbar för inom mödravården, där kvinnorna får en mer individanpassad vård och där kvalitativt arbete för prevention blir en självklar prioritering, säger Emelie Hollsten.

Det nya erbjudandet inom företagshälsovård lanseras tillsammans med venture studion Levels, som också är medgrundare och strategisk partner med fokus på Ellas digitala utveckling och teknikplattform.

– Positionen som venture studio innebär att vi agerar som delägare och långsiktig partner i de bolag vi engagerar oss i. Vi investerar såväl kapital som tid, kompetens och andra kritiska resurser och tillsammans med oss får entreprenörer möjligheten att i ett nära samarbete bygga sitt bolag från grunden. Vi garanterar att all digital och teknisk utveckling fyller högsta möjliga krav på professionalism och kvalitet för att säkerställa skalbarhet och kostnadseffektivitet. Vi tillför också viktiga delar inom design, strategi, governance, rekrytering och tillväxt, säger Per Spångberg, VD och grundare av Levels.

— Vår resa med Ella har varit oerhört spännande, utmanande och inspirerande. Vi har byggt en digital plattform där man kan få hjälp från flera vårdprofessioner simultant, vilket ger ett heltäckande stöd för kvinnor landet över och skapar stor nytta för våra användare. Det känns därför väldigt kul att tillsammans nu kunna bredda erbjudandet till ytterligare ett marknadssegment, säger Tulle Edman, Venture Partner på Levels.

Levels ser Ella som en mycket spännande investering inom det kraftigt växande FemTech-området, inom vilket samarbete också är etablerat med Ovulai. I portföljen återfinns även andra innehav med kvinnliga grundare, såsom FeedbackFrog och En Route, vilket bidrar till ökad jämställdhet inom Stockholms digital startup-scen och entreprenöriella ekosystem. Det ligger i linje med Levels värderingar att arbeta med attraktiva ventures med stor potential för värdetillväxt, men som också har möjlighet att göra skillnad och skapa impact.

— Det känns spännande att nu kunna erbjuda våra tjänster både B2C och B2B, tillägger Emelie. Den här lanseringen är en viktig del av vår tillväxtresa och ett första steg i en större finansiering av bolaget. Vi är långt gångna i dialoger med flera nya tillkommande och potentiella investerare.

Bland dessa återfinns bland andra Maria Hedengren, med 25 års erfarenhet i ledande roller inom techbolag som exempelvis CFO på iZettle och nu senast som VD på börsnoterade Readly. Maria har nu investerat i Ella och valdes vid årsskiftet som ny styrelseordförande och hon utgör ett erfaret och viktigt stöd till grundarteamet på den fortsatta resan som med hennes hjälp nu kan accelerera.

More articles & INsights

No items found.