LEVELS I ALMEDALEN 2022 | SEMINARIUM KRING BRISTEN PÅ TILLGÅNG TILL RISKKAPITAL FÖR FÖRETAG GRUNDADE AV KVINNOR

June 28, 2022

Tillgång till kapital är en av de viktigaste grundförutsättningarna för entreprenörer som vill skapa tillväxt och expansion. I dagsläget har dock kvinnor betydligt svårare att få tillgång till kapital och uppskattningsvis går endast ca 1 procent av allt riskkapital som investeras i Sverige till företag grundade av kvinnor. De som investerar eller söker kapital aktivt, såsom riskkapitalister, affärsänglar och entreprenörer har länge diskuterat frågan, men än så länge går förändringen trögt. Vad kan göras för att skapa förändring och accelerera utvecklingen mot en mer jämställd situation vad gäller tillgången till riskkapital?

Tisdagen den 5 juli, under Almedalsveckan i Visby, kommer Levels VD och grundare, Per Spångberg medverka i ett seminarium där frågan diskuteras av en grupp representanter för näringsliv och politik. Medverkande, utöver Per, är Britta Burreau, VD Almi; Ewa Andersen, VD Sparbankerna; Monica Haider, Riksdagsledamot (S); Peg Söderberg, VD Moving Floor; och Elisabeth Thand Ringqvist (C), Entreprenör och Affärsängel. Bakom seminariet som arrangörer står WomEngage tillsammans med Almi och Sparbankerna — ett politiskt obundet initiativ med målet: “att skapa en mötesplats mellan näringsliv och politik som leder till bättre förutsättningar för kvinnor att starta och driva företag”.

Seminariet äger rum kl 15.15–16.00 på Mellangatan 11 (Vinägers bakgård) och modereras av journalisten och redaktören Anna Pand. För mer information, besök www.almedalsveckan.info/program.

More articles & INsights

No items found.