NY FEMTECH-SATSNING INOM MÖDRAVÅRDEN LOCKAR INVESTERARE

September 20, 2021

FemTech-bolaget Ella stängde nyligen sin första kapitalanskaffning och har tagit in drygt 6 mkr i nytt eget kapital. Ella som valdes ut i stark konkurrens i Vaams “60 second pitch” och som jobbar för att ge kvinnor en mer individanpassad mödravård, har upplevt ett starkt och positivt intresse från investerare.

Med den digitala tjänsten Ella, vill grundaren och VD:n Emelie Hollsten, erbjuda mödravården ett alternativ till de idag knappa resurser som finns att tillgå gällande fysioterapi, kostråd och psykologhjälp under graviditet och postpartum.

“Socialstyrelsen och mödravården är väl medvetna om de positiva effekterna av hälsosamma levnadsvanor för att undvika graviditetskomplikationer som t.ex urininkontinens, graviddiabetes och postpartum depression. Men som det ser ut idag så saknas resurser och rutiner för att kvinnor ska få den hjälp som de behöver genom mödravården”, säger Emelie.

Genom digitala och individanpassade behandlingsplaner samt evidensbaserade program, framtagna av fysioterapeuter, dietister och på sikt även psykologer, ska Ella stötta och komplettera mödravården med en mer individanpassad och tillgänglig mödravård, oberoende av geografi.

Ett annat viktigt arbete som Ella vill fokusera på, är att bistå med studier och underlag som påvisar ökat välbefinnande hos kvinnor samt ekonomiska besparingar till följd av friskvård.

"Samtidigt som vi strävar efter att kvinnor ska får en mer individanpassad vård, vill vi driva på ett paradigmskifte där kvalitativt arbete med prevention står starkt bredvid ren sjukvård”, säger Emelie.

Det kapital som Ella har tagit in i den här rundan, ska framförallt gå till lansering av en MVP vid årsskiftet. Investerar gör, utöver merparten av de befintliga ägarna, bland andra ängelinvesterarna Åsa Wahlström, Anders Lindell och Claes Nordström. Åsa Wahlström har en lång och gedigen bakgrund inom mödravården. Hon är dotter till grundaren av Mama Mia, en av Sveriges största aktörer inom mödravård och var med och drev Mama Mia fram till försäljningen till Nordstjernan 2017.

Kapitalanskaffningen har skett i nära samarbete med Levels som rådgivare och partner. Levels utvecklar digitala produkter och tjänster och är en strategisk partner i ett flertal skalbara, digitala ventures när det gäller digital design, utveckling och strategi, liksom kapital och struktur. Som medgrundare i Ella är Levels med och investerar även i denna runda. I sin egenskap av “Venture-builder” såg Levels tidigt potentialen i bolaget och bidrar löpande under resans gång med kapital, design och teknisk utveckling, liksom i bolagets styrelsearbete.

More articles & INsights

No items found.