VAD VI LÄRDE OSS AV ATT PRATA OM RASISM OCH ALLAS LIKA VÄRDE

June 16, 2020

TIDEN ÄR INNE FÖR GODA VÄRDERINGAR OCH MENINGSFULLT AGERANDE

Manifestationer och upplopp i USA mot polisbrutalitet och rasism har väckt starka känslor och spridit sig över hela världen. Här i Sverige har flera tusen människor samlats runt om i landet för att visa sitt stöd för rörelsen Black Lives Matter och belysa de ojämlikheter som finns även på hemmaplan. Det är omöjligt att inte beröras av de kraftfulla berättelser om utsatthet, rasism och kränkningar som delats.

Frågan om rasism och det som benämns som “vitt privilegium” är ständigt närvarande. Det är viktigt att den får en egen plats i både debatten samt vår vardag och inte görs till en del av annan politik och andra politiska inriktningar, endera på höger-, vänsterskalan eller på den så kallade GALTAN-skalan eller någon annan politisk karta för den delen. Frågan om allas lika värde och lika rätt är helt enkelt alltför viktig och borde vara självklar för alla, oavsett annan politisk inriktning.

Hos såväl individer som företag finns det både en vilja att visa stöd och välvilja, men också att ta ansvar och agera. Det är tydligt att det inte längre går att blunda och skicka ansvaret vidare. Ord räcker inte, det krävs proaktiv handling i allas vår vardag och det behövs nu. Civilkurage och ledarskap är viktigare än någonsin och det kommer krävas att alla agerar som ledare och står stadigt bakom sina värderingar, oavsett om man är i grupp eller när ingen annan ser på.

FÖRÄNDRING BÖRJAR INIFRÅN

Levels är ett relativt ungt företag som grundades 2016 och idag, fyra år senare, har vuxit till mer än 50 medarbetare. När Levels startades var en viktig del av visionen, att bygga ett företag som lever sina värderingar och där beslut baseras på en strävan att göra gott för världen, utan att för den sakens skull ge avkall på att göra sunda och hållbara affärer. Att kombinera goda humana värderingar med hållbar ekonomisk tillväxt är dessutom också en viktig grund för FN:s 17 globala mål.

För att alla medarbetare skall känna sig delaktiga i de grundläggande värderingarna, så krävs också att de verkligen kan delas av alla, oavsett politisk färg, inriktning och bakgrund. Utöver en professionell vision om vad Levels står för när det gäller kvalitet, innovation och entreprenörskap, så är det därför viktigt med en human och medmänsklig sida som alla kan känna igen sig i och ställa sig bakom. Frågorna om allas lika värde och rättigheter är definitivt exempel på ett sådant område.

Den rådande situationen och det som nu uppmärksammas i allt större utsträckning världen över, har berört oss alla, såväl oss på Levels som hela samhället. För vår del kände vi att det var viktigt att först rikta blicken inåt och verkligen förstå vår egen roll och vår del i det som sker, för att säkerställa att vi fortsätter göra vad vi kan i linje med våra värderingar, inte bara på kort sikt, utan även långsiktigt.

Det ledde oss in på vårt eget förändringsarbete och konkreta saker som vi har möjlighet att initiera och leda, vilket i sin tur ledde vidare till ett första inlägg om “vitt privilegium” i sociala medier. Målet med inlägget var både att visa att vi är engagerade i kampen mot rasism, men också att vi håller oss själva ansvariga och är ödmjuka kring vår egen roll och förhåller oss öppna när det kommer till att reflektera, ta reda på mer, utbilda oss själva och hålla både vardagliga och djupa samtal tillsammans. Reaktionen som vi fick internt, var överväldigande positiv och vi förstod att det fanns ett stort intresse hos våra egna medarbetare att engagera sig i frågan.

ETT ÖPPET SAMTAL OM RASISM

Att gå ut med ett inlägg på sociala medier är förstås långt ifrån tillräckligt, så vi bestämde oss för att också arrangera en intern och bredare diskussion på temat, för att skapa utrymme att dels förstå det som nu sker kring rörelsen Black Lives Matter, men också för att dela våra personliga tankar och känslor. Det framgick att det fanns en stor empati och välvilja, men också en osäkerhet kring många frågor:

Jag vet inte vad jag kan göra, men jag vill göra något.

Vad innebär det att inte bara vara en “icke-rasist”, men att faktiskt vara en “anti-rasist”?

Hur kan vi öka medvetenheten om “vitt privilegium” på ett naturligt och inkluderande sätt som bidrar till ökad förståelse för det som nu sker?

Hur kan jag engagera mig i den här typen av frågor som känns viktiga för hela mänskligheten utan att det genast blir till politik?

Hur kan vi se till att inte tappa momentum men faktiskt låta detta få ge gnista till konkreta handlingar som leder till verklig förändring?

Jag vill inte göra vad som bara är tillräckligt, utan mer än så.Hur kan vi få fler att ansluta sig och ta till proaktiva åtgärder?

Var kan vi få tag i tillförlitliga källor och fakta, så vi kan basera vårt engagemang på verkliga förhållanden och riktiga förutsättningar?

Vi förstår att vi förstås inte sitter på alla svar, utan att det snarare handlar om en process och många framtida diskussioner och samtal, för att hitta lösningar. Inkludering är en resa som handlar om att ta ägarskap i viktiga frågor och värderingar och vara beredd att agera både här och nu, men också långsiktigt.

Efter att många av våra personliga frågor och funderingar hade diskuterats, så övergick samtalet till en mer kreativ workshop för att komma på förslag till lösningar.

En första idé som vi vill agera på direkt, är att nu låta Levels övergripande mål återspegla och även inkludera vårt jämlikhetsarbete. Vi kommer därför sätta konkreta och mätbara mål som vi aktivt kan jobba med och följa upp i flera dimensioner kring vår verksamhet. På det sättet kan vi se över våra egna processer och strategier på alla nivåer.

Nästa förslag baserades på att utöka samarbetet med organisationer som lever och brinner för den här typen av frågor. Fantastiska initiativ såsom UniTech, Raoul Wallenberg Academy, Jobbsprånget, SthlmOp och Made in Orten arbetar redan med mångfald, civilkurage och inkludering inom både näringsliv och samhälle. Organisationen The Social Few jobbar med data-driven inkludering och stöttar företag när det kommer till att se över interna strukturer och det som kan vara “blinda fläckar” i den egna organisationen eller i vårt eget medvetandet. Utöver det, så kan det också vara en bra idé att ta in extern expertis, för att facilitera fortsatta samtal och utbildning.

VAD HÄNDER NU?

Vi är väl medvetna om att vi har mycket arbete framför oss och att det börjar med oss själva, men vi är övertygade att den här frågan är väl värd både vår tid och våra resurser. Syftet med den här artikeln, är att skapa en grund för vårt fortsatta arbete och hålla oss ansvariga för att det momentum som nu skapats, också översätts till meningsfullt agerande. Vi kommer fortsätta att kommunicera vårt arbete och uppmuntra andra att följa med. Förändring börjar här!

More articles & INsights

No items found.